Nasze biuro zajmuje się kompleksową obsługą projektową inwestycji mieszkaniowych i turystycznych, obiektów handlowych i usługowych oraz budynków i kompleksów produkcyjnych.

Oferujemy współpracę w zakresie projektowym od fazy analiz możliwości zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji do pełnienia nadzoru autorskiego. Na zlecenie inwestora występujemy w jego imieniu we wszystkich sprawach dotyczących przygotowania inwestycji od strony projektowej. Nasz zespół składa się z grupy doświadczonych i zaufanych projektantów w specjalności architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych, elektrycznych i przeciwpożarowych oraz drogowych. Współpracujemy z uznanymi rzeczoznawcami w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bhp oraz kosztorysantami.

Oferta naszego biura obejmuje:

analizy i prace przedprojektowe:

 • analizy możliwości zabudowy i zagospodarowania nieruchomości na podstawie wytycznych inwestora oraz zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
 • przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z pozyskaniem niezbędnych załączników
 • rozpoznanie geologiczne - sporządzenie dla terenu inwestycji opinii geotechnicznej oraz geologii inżynierskiej
 • wykonanie dla inwestycji map do celów projektowych oraz innych opracowań geodezyjnych
 • pozyskanie warunków przyłączenia poszczególnych mediów oraz decyzji lokalizacji zjazdu na teren inwestycji
 • inwentaryzacje obiektów istniejących
 • doradztwo w zakresie możliwości dostosowania nieruchomości do założonej przez inwestora funkcji
 • współpraca w zakresie pozyskania dla inwestycji decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

prace projektowe:

 • przygotowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej planowanej inwestycji
 • wykonanie dokumentacji budowlanej z podziałem na projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz projekty techniczne w branży konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, robót drogowych, instalacji ppoż.
 • uzyskanie niezbędnych uzgodnień z rzeczoznawcą ds. ochrony ppoż. i bhp
 • projekty technologii gastronomii oraz stref SPA i basenów
 • przygotowanie kosztorysu robót budowlanych oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót
 • nadzór autorski

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH DEMIURG
arch. Grzegorz Majewski

78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 19A/5
tel.: 601 402 935 / 603 383 555
e-mail: biuro@demiurgarchitekci.pl
NIP 671 106 05 02 | REGON 330168698

Portale WWW - tel.: 600 992 272